fbpx

Sekretess och integritet

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna dataskyddsinformation för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Inledning

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och eventuell uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla gällande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post eller telefon.

Personuppgiftsansvarig

OMG Plantbased Food AB 559280-9429, Tapetserarvägen 4, 167 72 Bromma är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

[email protected]

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnat till oss enligt nedan.

När du genomför ett köp/en order

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom namn/företagsnamn, organisationsnummer/personnummer och kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer, köphistorik, lösenord och e-post på ohmungood.se och ohmungood.com
 • När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar: Cookies, IP-adress, hänvisningsadress, data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder.

Rättslig grund för behandlingen: fullgörande av avtal för att hantera din betalning och leverans i ditt köp, rättslig förpliktelse för bokföringsändamål och fullgöra vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet (intresseavvägning) för övrig hantering av din beställning och när vi skickar marknadsföring av våra produkter. Du kan alltid avanmäla dig från marknadsföring genom länk i e-post eller genom att kontakta oss, se avsnitt personuppgiftsansvarig.

När du kommunicerar med oss

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din fråga, synpunkt eller ditt ärende

Rättslig grund för hanteringen: fullgöra vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet (intresseavvägning)

När du söker anställning hos oss

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer och e-post
 • CV inklusive betyg och personligt brev
 • Andra uppgifter du lämnar om dig själv

Rättslig grund för hanteringen: fullgöra vårt berättigade intresse av rekrytering (intresseavvägning) och rättslig förpliktelse för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten

När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, exempelvis på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund för behandlingen: rättslig förpliktelse

hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer sparas i 1 år från ditt senaste köp. Information som är nödvändig för bokföringen sparas i upp till 8 år enligt bokföringslagen.
Personuppgifter för kundserviceärenden sparas normalt 6 månader efter avslutat kundserviceärende.

Jobbansökningar sparas normalt 2 år (diskrimineringslagen) efter avslutad rekrytering.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via [email protected].

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Som medlem kan du se vissa uppgifter under “Mina sidor” när du loggar in på vår hemsida. Kontakta oss om du behöver få ut dem i filformat.
 • Begära rättelse – du har rätt att begära rättning av dina uppgifter
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring- du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få dina personuppgifter flyttade från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation
 • Klagomål – kontakta oss om du har några frågor eller klagomål på vår hantering. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen www.datainspektionen.se

Rätt till att slippa elektronisk direktmarknadsföring

Vi kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Varje nyhetsbrev från oss innehåller också en möjlighet till avregistrering från vidare marknadsföring.

Vem som behandlar dina personuppgifter

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personal och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera riktlinjer för informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt denna policy. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi delar personuppgifter med

 • Tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
 • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag exempelvis myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

Cookies

Vi använder cookies på hemsidan för att anpassa köpupplevelsen för dig som kund samt för att bearbeta anonym statistik. Läs mer om vår Cookie Policy här.

Kontakt & mer information

Vill du veta mer om våra fantastiska produkter eller är du intresserad av att bli återförsäljare för Oh Mungoods unika och smakrika produktutbud?

KONTAKTA OSS PÅ 

070-606 02 37

eller

Följ oss gärna via våra sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring lansering av nya produkter, erbjudanden, förslag på recept m.m.

FÖLJ OSS PÅ